Kalmud Korda

Oma perekonna kalmu eest hoolitsemine võiks olla inimese aukohus.

Paraku ei võimalda aina kiirenev elutempo ja kaugemal asuv elukoht seda teha.

Siinkohal saame abiks olla meie. Aitame teostada kalmude korrastus-, hooldus- ja kujundustöid.